Blijft in beweging

Uw deskundige partner voor al het rollend materieel.

Van Ginkel Trucks

Bedrijfsnaam, logo, storytelling, huisstijl, offline items, website

Uitdaging

De twee BV’s Ginaf Service en Van Ginkel Techniek herstructureren, van een degelijke, herkenbare en éénduidige uitstraling voorzien en het in de markt zetten van onze oplossing voor deze uitdagende uitdaging. Zodat zij hun werkzaamheden in de wereld van rollend materieel in het algemeen, en trucks in het bijzonder, én het familiebedrijf toekomstbestendig voort kunnen zetten.

Oplossing

Door de bekendheid van de naam ‘van Ginkel’ in de branche en de roots van het bedrijf (GINAF staat voor de Ginkelse Automobielen Fabriek) is met de keuze voor Van Ginkel Trucks de familienaam in ere hersteld en tegelijk de corebusiness van de organisatie in één heldere naam vastgelegd. Qua organisatiestructuur is er gekozen voor de afdelingen: Service & Onderhoud en Ontwikkeling & Innovatie. Scroll verder voor de ontwikkeling van het logo en de verschillende huisstijl-items.

Identiteit / historytelling

Het DNA van het familiebedrijf hebben we verwoord in de historytelling, deze vertelt het verhaal van Van Ginkel Trucks tot én met het verandertraject. De organisatiestructuur, kernwaarden en USP’s liggen hierin opgesloten en gelden als leidraad voor de ontwikkeling van de nieuwe identiteit, het logo en de off- en online huisstijlitems.

Logo + Payoff

Het logo heeft de vorm gekregen van een schild met daarin fraai de initialen ‘VGT’ verwerkt. Een degelijk en toekomstbestendig schild dat ambacht, vakmanschap en vooruitgang uitstraalt. In de pay-off ‘Blijft in beweging’ ligt de ontwikkeling van Van Ginkel door de jaren heen verborgen terwijl het tegelijk staat voor de core-business van beide afdelingen. Kortgezegd: de trucks van nu in beweging houden (Service & Onderhoud) en in beweging blijven door te sleutelen aan de trucks van de toekomst (Ontwikkeling & Innovatie).

Huisstijl

De ontwikkelde identiteit is door vertaald naar de verschillende onmisbare offline huisstijl-items, waaronder: briefpapier, visitekaartjes en signing van het pand en de garage.

Website

Ook op de website is de huisstijl en herstructurering van de organisatie consistent doorgevoerd. Bekijk en ervaar het zelf op vanginkeltrucks.nl.

Bekijk de website
Snapchat @zekerzichtbaar